Sekretessmeddelande för CCEP:s Webbplats

Senaste revisionsdatum: 1 april 2018

Denna webbplats (”Webbplats”) ägs och drivs av Coca-Cola European Partners, med säte i Pemberton House, Bakers Road, Uxbridge, Middx UB8 1EZ, Storbritannien (kallat ”CCEP”). Vår kärnverksamhet är buteljering, försäljning och marknadsföring av produkter från Coca-Cola. Vi fungerar som personuppgiftsansvarig på uppdrag av CCEP-koncernens företag (https://www.ccep.com/contact).

Detta Sekretessmeddelande gäller för vart och ett av dessa företag. Varje CCEP-enhet är en separat och oberoende juridisk enhet och detta Sekretessmeddelande gäller separat för varje enhet. Ingen av CCEP:s enheter har något ansvar för de andra enheternas handlingar eller underlåtenhet att handla.

Vi vill vara ett fantastiskt företag. Vi är fast beslutna att arbeta på rätt sätt för att uppnå detta mål. Vi agerar med integritet och respekterar ditt privatliv. Vi har anförtrotts dina personuppgifter och vi är fast beslutna att skydda och hantera dem på ett öppet och transparent sätt, särskilt med hänsyn till Allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 av den 27 april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Med detta Sekretessmeddelande vill vi informera dig om varför och hur vi använder dina personuppgifter när vi utför aktiviteter i vår verksamhet (beskrivs nedan) eller när du använder vår Webbplats, vem vi ger informationen till, vilka dina rättigheter är och vem du kan kontakta för mer information eller frågor.

Vi förstår vikten av att skydda barns privatliv. Vår Webbplats är inte avsedd för eller avsiktligt riktad mot barn. Det är inte vår policy att avsiktligt samla in eller lagra information om barn. Där detta är lämpligt uppmanar vi uttryckligen barn att inte tillhandahålla sådana personuppgifter på Webbplatsen och/eller vidtar rimliga åtgärder för att erhålla föräldrarnas tillstånd innan sådana skickas in. Vi uppmuntrar föräldrar att lära sina barn att använda personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt på internet.

Följ länkarna nedan för mer information.

Vad omfattas av detta Sekretessmeddelande?

När vi hänvisar till ”vår Webbplats” eller ”denna Webbplats” i denna policy menar vi dessa specifika Webbplatser.

Den här Webbplatsen länkar till flera underwebbplatser som tillhandahålls av andra enheter i CCEP-koncernens företag eller tredje part. Även om vi försöker att endast länka till webbplatser som delar vår höga standard och respekt för integritet, så ansvarar vi inte för innehåll eller de sekretessförfaranden som gäller för andra Webbplatser. Detta Sekretessmeddelande gäller endast för de uppgifter som samlats in via denna Webbplats. Dessa underwebbplatser har egna Sekretessmeddelanden.

Vi rekommenderar att du läser igenom dessa meddelanden när du länkar till dessa underwebbplatser innan du lämnar någon personlig information.

Hur vi samlar in data

Vi kan samla in personuppgifter från dig när vi utför aktiviteter som ingår i vår verksamhet (beskrivs nedan) eller när du använder vår Webbplats.

Vi kan samla in eller erhålla sådana uppgifter eftersom du ger dem till oss (till exempel i ett formulär på vår Webbplats), andra människor ger uppgifterna till oss (till exempel din arbetsgivare eller utomstående tjänsteleverantörer som vi använder för att hjälpa till att driva vår verksamhet ) eller på grund av att de är offentligt tillgängliga.

Om vi får dina personuppgifter av andra parter, gör vi rimliga ansträngningar för att inkludera klausuler i avtalet med denna part som kräver att de följer de lagar och förordningar som är relevanta för denna typ av information. Det kan till exempel inkludera att parten har gett dig korrekt informationsmeddelande och har erhållit det samtycke som krävs för att vi ska kunna behandla informationen som beskrivs i detta Sekretessmeddelande.

Vi kan också samla in eller erhålla personuppgifter från dig eftersom vi observerar eller kan härleda information om dig utifrån hur du interagerar med oss eller andra.

Uppgifter som vi samlar in och varför vi använder dem

Personuppgifter som vi samlar in eller erhåller kan vara: identifieringsuppgifter (t.ex. namn, adress (privat/arbete), telefonnummer (privat/arbete), e-postadress (privat/arbete), bosättningsland, elektroniska identifieringsuppgifter (cookie-identifierare, loggade uppgifter, IP-adresser, din webbläsare och ditt språk, dina åtkomsttider, …), personliga egenskaper (som ålder, kön, födelsedatum, födelseort, civilstånd, nationalitet), din finansiella information (som ditt bankkontonummer), dina personliga preferenser för våra produkter, livsstil och sociala förhållanden, familjesituation (till exempel ditt civilstånd och anhöriga), anställnings- och utbildningsuppgifter (till exempel organisationen du jobbar för, din jobbtitel och dina utbildningsuppgifter), dina inlägg på bloggar, forum, wikis och andra sociala medier och tjänster som vi tillhandahåller, detaljer om hur du använder våra produkter och tjänster, detaljer om hur du helst  interagerar med oss och annan liknande information).

De typer av personuppgifter som vi samlar in varierar beroende på vilken typ av tjänst som vi tillhandahåller eller hur du använder vår Webbplats, till exempel:

Kommersiell relation – Eftersom vi endast gör affärer med andra företag (B2B) har vi inga direkta kommersiella relationer med konsumenterna, men vi har kommersiella relationer med företag och inom ramen för dessa kan dina personuppgifter delas med oss. Eftersom vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster, använder vi även personuppgifterna på olika sätt utifrån dessa tjänster. Vi kan till exempel använda dina personuppgifter för kontakt, bokföring, fakturering, betalningar, leverans eller representation.

Kontakta oss – Om du kontaktar oss via Webbplatsen (via sociala medier, kontaktformuläret eller via telefon) ber vi om information som ditt namn, adress och e-postadress så att vi kan hantera och svara på dina frågor och kommentarer som skickas via vår Webbplats.

Nyhetsbrev/aviseringar – Om du vill få uppdateringar och meddelanden om våra produkter och tjänster, ber vi om ditt namn och din e-postadress så att vi kan skicka nyhetsbrevet/aviseringen till dig

Aktiviteter på vår Webbplats – om du vill delta i aktiviteterna på vår Webbplats (t.ex. lotteri eller tävling, forum, chattar som ”Delta i samtalet”, bloggar eller andra (sociala medier) tjänster där du kan skicka in din information), ber vi att få information från dig för att underlätta deltagandet i dessa aktiviteter eller för att kunna kontakta dig om du har vunnit ett pris. Det är viktigt att du är medveten om att personlig information som du ger till sociala medier kan läsas, samlas in och användas av andra användare av programmet. Vi har liten eller ingen kontroll över dessa andra användare och därför kan vi inte garantera att information som du ger på sociala medier kommer att hanteras i enlighet med detta Sekretessmeddelande.

Skicka innehåll till en vän – du kan skicka visst innehåll till dina vänner. För att kunna göra det ber vi att du anger ditt namn och din väns e-postadress. Vi använder sedan den här informationen för att skicka innehållet till din vän.

Information som vi samlar in automatiskt från dig – Om du använder vår Webbplats samlar vi automatiskt in eller erhåller information från dig eftersom vi observerar dig eller drar slutsatser om dig utifrån hur du interagerar med oss eller andra. Vi använder inte dessa uppgifter för att personligen identifiera dig. Vi använder dessa aggregerade uppgifter för att förbättra din upplevelse när du använder vår Webbplats (till exempel för att ge dig en mer personlig upplevelse och göra dig uppmärksam på information om våra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig) och se till att den fungerar effektivt. Vi (eller våra tjänsteleverantörer) kan till exempel använda cookies (små textfiler som lagras i en användares webbläsare) som kan samla in personuppgifter. Du hittar mer information om hur vi använder cookies nedan (”Cookies”).

Marknadsföringsändamål – med ditt (vid behov frivilliga, informerade, specifika och tydliga) samtycke använder vi dina uppgifter för marknadsföringsändamål, till exempel för att analysera och upprätthålla vår verksamhet, intern hantering, prognoser, revisioner, utveckling av nya produkter, förbättring av vår Webbplats, produkter och tjänster, identifiera trender, marknadsundersökningar, granska effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer, mäta kundtillfredsställelse och förbättra vår kundservice.

De rättsliga grunderna för att behandla dina uppgifter

Vi är enligt lag skyldiga att i detta Sekretessmeddelande ange de rättsliga grunder som vi åberopar för att behandla dina personuppgifter.

Som ett resultat av detta använder vi dina personuppgifter som samlats in via vår Webbplats för ovanstående ändamål: (a) eftersom informationen är nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster till dig eller vår kund, (b) på grund av våra legitima intressen av att effektivt levera våra tjänster till dig eller vår kund, (c) på grund av våra legitima intressen i vår verksamhets effektiva och lagliga verksamhet så länge sådana intressen inte är viktigare än dina intressen.

I de fall där vi är lagligen skyldiga att inhämta ditt uttryckliga samtycke för att skicka marknadsföringsmaterial till dig, kommer vi endast att skicka sådant marknadsföringsmaterial till dig efter att vi har fått ditt samtycke. Om du inte längre vill få marknadsföringsmaterial från oss, kan du klicka på funktionen för att avsluta prenumerationen i sådan kommunikation.

Utlämnande

I samband med ett eller flera av de ändamål som beskrivs i avsnittet ”Uppgifter som vi samlar in och varför vi använder dem” ovan kan vi utlämna detaljer om dig till andra medlemmar i CCEP-koncernens företag, en tredje part som tillhandahåller tjänster till oss och/eller CCEP-koncernens företag som rimligen behöver tillgång till dina personuppgifter för ett eller flera av de ändamål som beskrivs i avsnittet ”Uppgifter som vi samlar in och varför vi använder dem” ovan. Din information kan utlämnas till våra nya affärspartners eller ägare om vår verksamhet bildar ett joint venture med eller säljs till eller slås samman med en annan affärsenhet.

Observera att vissa mottagare av dina personuppgifter som hänvisats till ovan kan vara baserade i länder utanför Europeiska unionen, med lagar som kanske inte ger samma nivå av dataskydd. I sådana fall kommer vi att se till att det finns tillräckliga skyddsåtgärder som överensstämmer med våra lagliga skyldigheter att skydda dina personuppgifter. En tillräcklig skyddsåtgärd kan vara ett dataöverföringsavtal med mottagaren som grundar sig på standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för överföring av personuppgifter till tredje land.

Kontakta privacy@ccep.com för mer information om de överföringar som beskrivs ovan och de skyddsåtgärder som CCEP använder för sådana överföringar.

I allmänhet kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder som behövs för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och i enlighet med detta Sekretessmeddelande.

Vi förbehåller oss rätten att utlämna din personliga information om detta krävs enligt lag eller när vi anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter och/eller följa ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut, begäran från en tillsynsmyndighet eller någon annan rättslig process som delgivits oss.

Cookies

 

Denna Webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras av din webbläsare på din dator eller mobilenhet när du besöker denna Webbplats.

 

De används för att ge dig en bra upplevelse när du surfar på denna Webbplats och gör det möjligt för oss att förbättra denna Webbplats.

 

Typer av cookies

 

De cookies som används på denna Webbplats kan klassificeras i tre kategorier: analytiska cookies, cookies med insticksprogram för delning av socialt innehåll och godkännande-cookies:

 

 1. Analytiska cookies

 

Dessa cookies används för att samla statistik om ditt besök på denna Webbplats för att förbättra dess prestanda och design (”mätning av webbpublik”). De samlar in information om hur många gånger du besöker denna Webbplats, hur lång tid som ett besök pågår etc.

 

Analytiska cookies på denna Webbplats tillhandahålls av Google Analytics från Google Inc som är en utomstående leverantör av analysverktyg, och informationen som erhålls genom dessa cookies kommer att utlämnas till eller insamlas direkt av den här leverantören. Klicka på denna länk: Google Analytics för mer information om Google Analytics cookie-praxis.

 

Tabellen nedan beskriver de Google Analytics-cookies som vi använder och varför vi använder dem:

 

Cookie Förfallodatum Beskrivning och funktion
_utma 2 år efter ditt senaste besök Denna cookie används för att identifiera unika besökare genom att tilldela dig ett unikt besökar-ID. Den håller koll på hur många gånger du har besökt denna Webbplats och när ditt första och sista besök inträffade.
_utmb 30 minuter efter ditt besök eller efter 30 minuters inaktivitet Denna cookie används för att identifiera en webbsession och för att lagra information om sessionen. Den hjälper till att beräkna hur länge ett besök pågår genom att samla in en tidstämpel för det exakta ögonblicket när du går in på denna Webbplats.
_utmc Så fort du stänger webbläsarfönstret Denna cookie används för att identifiera en webbsession och för att lagra information om sessionen. Den hjälper till att beräkna hur länge ett besök pågår genom att samla in en tidstämpel för det exakta ögonblicket när du lämnar denna webbplats.
_utmz 6 månader från det datum då cookien placerades Denna cookie används för att lagra kampanjinformation. Den håller reda på var du kommer ifrån, vilken sökmotor som användes, vilken länk som klickades på, vilka sökord som användes, och vilken webbplats du befann dig på innan du gick in på den här Webbplatsen.
_utmt 10 minuter efter ditt besök Denna cookie används för att begränsa hastigheten på begäran.

 

 1. Cookies med insticksprogram för delning av socialt innehåll

 

Dessa cookies används för att du ska kunna dela innehåll som du gillar med dina vänner i ett e-postmeddelande eller genom att använda sociala nätverk som Twitter, Facebook, LinkedIn och Google+. När det gäller sociala nätverk kan de insticksprogram som används på denna Webbplats endast användas av medlemmar som är inloggade via sin webbläsare.

 

De cookies med insticksprogram för delning av socialt innehåll som används på denna Webbplats är ett socialt delningsverktyg från tredje part, nämligen AddThis från Oracle. Klicka på länken AddThis for mer information om praxis för AddThis-cookies.

 

Tabellen nedan beskriver AddThis-cookies som vi använder och varför vi använder dem:

 

Cookie Förfallodatum Beskrivning och funktion
_atuvc 2 år från det datum då den placerades

 

Dessa cookies används för att du ska kunna se ett korrekt uppdaterat antal om du delar en sida via AddThis.
_atuvs

 

 1. Godkännande-cookies

 

Vi använder en separat cookie för att registrera att du samtycker till användningen av Google Analytics-cookies (”cocacolaevp”).

 

Hantering av cookies

Du kan aktivera, inaktivera och/eller ta bort cookies om och när du vill. Du kan ta bort alla cookies som redan finns på din enhet och du kan ställa in de flesta webbläsare så att de förhindrar att de placeras.

Man kan aktivera, inaktivera och/eller radera cookies på webbläsarnivå. För att göra detta följer du bara instruktionerna från din webbläsare (vanligtvis i funktionen “Hjälp”, “Verktyg” eller “Redigera”).

Notera att du kanske inte kan använda vissa funktioner på den här Webbplatsen om du inaktiverar vissa cookies, till exempel möjligheten att dela innehåll med vänner via e-post eller sociala nätverk.

 

Godkänna och avvisa Google Analytics-cookies

 

När du besöker den här Webbplatsen kommer du att bli ombedd att godkänna användningen av cookies för att samla statistik om ditt besök på den här Webbplatsen (dvs. analytiska cookies som tillhandahålls av Google Analytics) via cookie-rubriken. Du godkänner eller avvisar dessa cookies genom att klicka på ”Jag godkänner” eller ”Jag avvisar”.

 

Du kan enkelt avanmäla dig och förhindra att Google Analytics använder dina uppgifter. Det här gör du genom genom att installera Google Analytics webbläsartillägg för avanmälan. Du kan också alltid justera motsvarande inställningar i din webbläsares programvara för att förhindra användningen av Google Analytics-cookies.

 

Uppgifternas säkerhet och lagring av uppgifter

Vi använder strikta tekniska och organisatoriska (säkerhets-)åtgärder för att skydda din information från åtkomst av obehöriga personer och mot olaglig behandling, oavsiktlig förlust, förstörelse och skador både online och offline.

Dessa åtgärder omfattar:

 • utbildning av relevant personal för att säkerställa att de är medvetna om våra sekretessförpliktelser när de hanterar personuppgifter
 • administrativa och tekniska kontroller för att begränsa tillgången till personuppgifter på ”behovsenlig” basis
 • tekniska säkerhetsåtgärder, inklusive brandväggar, kryptering och antivirusprogram
 • fysiska säkerhetsåtgärder, till exempel passerkort för personal för att få tillträde till våra lokaler.

Även om vi använder lämpliga säkerhetsåtgärder när vi har fått dina personuppgifter, är det aldrig helt säkert att överföra information via internet (inklusive via e-post). Vi strävar alltid efter att skydda personuppgifter, men vi kan inte garantera säkerheten för de uppgifter som överförs till oss eller av oss.

Vi kommer att behålla din information under en rimlig tid, det vill säga den längsta av följande perioder: (i) så länge som behövs för relevant aktivitet eller tjänst, (ii) en lagringsperiod som krävs enligt lag, eller (iii) slutet av den period under vilken tvister eller utredningar kan uppstå avseende tjänsterna.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter angående informationen om dig som vi har. Vi vill informera dig om att du har rätt att:

 • få bekräftelse på att vi behandlar dina personuppgifter och begära en kopia av de uppgifter som vi har om dig
 • be att vi uppdaterar de personuppgifter som vi har om dig, eller korrigera uppgifter som du anser är felaktiga eller ofullständiga
 • be att vi tar bort personuppgifter som vi har om dig, eller begränsa hur vi använder sådana uppgifter om du tror att det inte (längre) finns någon legitim grund för oss att behandla dem
 • återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter (i den utsträckning sådan behandling är baserad på samtycke)
 • få en kopia på de personuppgifter som du har gett oss, i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format, samt att överföra sådana personuppgifter till en annan part (i den mån behandlingen är baserad på samtycke eller ett avtal)
 • motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för vilka vi använder legitimt intresse som rättslig grund. Vi kommer då att upphöra med behandlingen om vi inte har avgörande och berättigade skäl för den.

För att utöva någon av dina rättigheter kan du skicka en begäran till oss och ange den rätt som du vill utöva till följande e-postadress: dsrrprivacy@cokecce.com.

Du kan också använda dessa kontaktuppgifter om du vill göra ett klagomål till oss om din integritet.

Om du är missnöjd med hur vi har hanterat dina personuppgifter eller om du har frågor om sekretess eller en begäran som du har skickat till oss, har du rätt att klaga till Dataskyddsmyndigheten (Data Protection Authority, DPA) i din jurisdiktion. Kontakta oss om du vill hänvisas till lämplig DPA.

Hur man kontaktar oss?

Om du har frågor om denna Webbplats, vårt Sekretessmeddelande eller vår cookie-policy kan du skicka e-post till oss på privacy@ccep.com. Du kan också kontakta oss via en av e-postadresserna på sidan ”Kontakta oss” på Webbplatsen https://www.ccep.com/contact.

Data Protection Officer kontakta: privacy@ccep.com

Ändringar i policyn

Vi kan när som helst komma att modifiera eller ändra detta Sekretessmeddelande. Eventuella ändringar i vårt Sekretessmeddelande publiceras på denna sida. För att du ska veta när vi gör ändringar i detta Sekretessmeddelande uppdaterar vi revisionsdatumet högst upp på den här sidan. Det nya modifierade eller ändrade Sekretessmeddelandet gäller från det aktuella revideringsdatumet. Kom tillbaka regelbundet för att se ändringar och tillägg.